Özel yazılım geliştirme

Firmanızın standart paket yazılımların sağlayamayacağı ya da sağlamasının sisteme büyük ölçüde değişiklik getireceği ihtiyaçları olabilir. Paket yazılımlar sizin istediğiniz özellikleri ve fonksiyonları sağlamak için gerekli alt yapıya sahip olmayabilir. Firmaya özel yazılım ile istenen özellikler tam ve eksiksiz olarak sunulmaktadır.

Özel yazılımlar ile proje risklerini en aza indirerek oluşabilecek başarısızlıkların, en önemlisi de zaman ve maddi kayıpların önüne geçebilirsiniz. İşinizin, günün bilişim teknolojilerinin sağladığı gücü arkasına almasını sağlayabilirsiniz.

Özel Yazılımın Şirketinize Neler Sağlar ?

İhtiyaç ve istekleriniz doğrultusunda üretilen özel yazılımlar, yazılım maliyetlerini azalmakta, zamandan tasarruf sağlamakta ve verimliliği arttırmaktadır.

Özel yazılım üretim sürecinde firma projenin her aşamasında aktif olarak yer alacağından, istenilen özellik ve fonksiyonlara net ve tam olarak ulaşılır..

Özel yazılım firmaya has olduğundan firmanın gelişen ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak gelişmeye açık olacaktır.

Nasıl Özel Yazılım  Geliştiriyoruz?

Yazılım yaşam döngüsü (Software Development Life Cycle) kullanarak yazılım geliştiriyoruz.

yazilim-yasam-dongusu

Planlama

Yazılım yaşam döngüsünün başlangıç noktasıdır. İhtiyaçların belirlendiği, proje için fizibilite çalışmalarının yapıldığı ve proje planlamasının oluşturulduğu dönemdir.

Analiz

Projenin tüm detayları ortaya çıkartılır ve bu detaylardan bir analiz dokümanı çıktısı oluşturulur.

Tasarım

Analiz dokümanı  baz alınarak proje içerisinde yapılacak işlemler adım adım belirlenir ve proje takvimi oluşturulur.

Üretim

Proje gereken teknolojiler kullanılarak proje takvimine bağlı olarak geliştirilir.

Test ve Pilot

Yazılım geliştirilmesi tamamlandıktan test sürecine girer. Test sürecinden başarıyla geçen uygulama önce pilota alınır sonra da tamamen devreye alınır.

Bakım

Proje yayına alındıktan sonra oluşabilecek hataların giderilmesi, performansın iyileştirilmesi ve yeni işlevlerin eklenmesi sürecidir.